Ασφαλιστική κάλυψη

Η γενική κλινική Χίου "Η Ζωοδόχος Πηγή" έχει συνάψει συμβάσεις νοσηλείας με τον ΕΟΠΥΥ δηλαδή με τα περισσότερα δημόσια ασφαλιστικά ταμεία (ΙΚΑ - ΟΓΑ - ΟΑΕΕ - ΟΠΑΔ - ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ) , καθώς και με μεγάλο αριθμό ασφαλιστικών εταιριών.

Ο σωστός συνδυασμός της χρήσης του δημόσιου ασφαλιστικού φορέα με την κάλυψη της ιδιωτικής ασφάλισης, εξασφαλίζει στις περισσότερες περιπτώσεις τη μηδενική συμμετοχή του ασφαλισμένου ασθενούς.

 Συμβεβλημένη με ΕΟΠΥΥ

Η κλινική είναι συμβεβλημένη με το ΕΟΠΥΥ (ΙΚΑ - ΟΓΑ - ΟΑΕΕ - ΟΠΑΔ - ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ) καθώς και άλλα ιδιωτικά ασφαλιστικά ταμεία.

Σύγχρονη ξενοδοχειακή υποδομή

Η κλινική στεγάζεται σε υπερσύγχρονο κτίριο, πλήρως εξοπλισμένο με άρτια ξενοδοχειακή υποδομή.

Ασθενοφόρο

Η κλινική διαθέτει ασθενοφόρο πλήρως εξοπλισμένο με πιστοποίηση απο τον ΕΚΑΒ. Για υπηρεσίες ασθενοφόρου μπορείτε να καλέσετε στα τηλέφωνα επικοινωνίας.

Πιστοποίηση ISO

H κλινική είναι πιστοποιημένη και λειτουργεί σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές ISO για την καλύτερη δυνατή διασφάλιση ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχει. 

  • ISO 9001:2008
  • ISO 22000